หมา-นุษย์สันดานกา

ขอคืนภาพ "ดูพระ" หลังมูลนิธิปูนฯ ไม่แสดง - ฟ้องผู้วาด "หมา-นุษย์สันดานกา" ทั้ง กก.ตัดสิน

 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา เครือข่ายศิลปินแห่งประเทศไทย, พรรคศิลปิน รวมถึง นายวาทิตย์ เสมบุตร ผู้ได้รับรางวัลศิลปกรรมดีเด่น Young Thai Artist Award 2007 กว่า 20 คน รวมตัวประท้วงที่มูลนิธิซิเมนต์ไทย ผู้จัดประกวด Young Thai Artist Award ที่ไม่ยอมนำภาพ "ดูพระ" ของนายวาทิตย์ ออกแสดงต่อสาธารณชนดังที่เคยประกาศไว้ เนื่องจากภาพสื่อความหมายถึงพระสงฆ์ในลักษณะใกล้เคียงกับภาพ "ภิกษุสันดานกา" ที่โดนประท้วงไปก่อนหน้านี้

ศาลรับฟ้องไต่สวนดำเนินคดีเจ้าของภาพ "หมา-นุษย์สันดานกา"

"สุเมธัส" คณะทำงานปัองกันภัยพุทธศาสนา ระบุศาลรับฟ้องเจ้าของรูปจิตรกรรม"ภิกษุสันดานกา" ด้าน"อนุพงษ์" ไม่หวั่นขอหารือ ม.ศิลปากรสู้ ยันทำงานตามแนวทางตน

อธิการบดี มศว. ชี้ศิลปะต้องระวังการตีความ ศิลปินอย่าเอาวิธีคิดตัวเองเป็นตัวตั้ง

 

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยเฉพาะผลงานด้านทัศนศิลป์ว่า การสร้างงานที่บอกความหมายด้วยภาพสามารถตีความได้กว้างและหลากหลาย ซึ่งบางครั้งการตีความก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับประเด็นของชาติ ศาสนา และการเมือง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง เพราะมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของคน

"วิจิตร" เผยองค์กรพุทธฟ้องภาพ "หมา-นุษย์สันดานกา' ไม่ได้

ความคืบหน้ากรณีกระแสการต่อต้านภาพ “ภิกษุสันดานกา” ขององค์กรทางพระพุทธศาสนา 53 องค์กร  ล่าสุดทาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกมายืนยันว่า จะไม่มีการยุติการแสดงภาพดังกล่าวนั้น นายจุมพล อภิสุข ประธานสมาพันธ์ศิลปินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่กลุ่มองค์กรทางพระพุทธศาสนา 53 องค์กร ได้ออกมาเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะกรรมการตัดสินรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53

ผลประชุม ม.ศิลปากร ยันจัดแสดงภาพ "หมา-นุษย์สันดานกา" ที่นครปฐมต่อ

ภาพจากเดลินิวส์ 

ม.ศิลปากร ไม่หวั่นม๊อบพระประท้วง ลุยจัดแสดงภาพ “ภิกษุสันดานกา” แต่เลิกจัดในส่วนภูมิภาค หวั่นภาพถูกทำลาย ด้านอนุพงษ์ เจ้าของผลงาน ยอมรับ นำภาพไปจัดแสดงสิงค์โปจริง แต่ใม่ใช่ภิกษุสันดานกา ส่วนองค์กรพุทธ รอคำตอบ มส. นายกฯ รมว.ศธ. เห็นแบบไหนทำตามนั้น

ภาพ "ภิกษุสันดานกา" เจตนาดีที่อาจส่งผลร้าย

สืบเนื่องมาจากช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา สังคมไทยได้มีโอกาสสัมผัสกระแสของความขัดแย้งของกลุ่มบุคคลในสองวงการ กล่าวคือ วงการศาสนา คือ พระสงฆ์ และวงการศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ จิตรกรรม โดยมีประเด็นความขัดแย้งมาจากผลงานภาพเขียนสี ของนายอนุพงษ์ จันทร

องค์กรพุทธจี้นายกฯ ยุติการแสดงภาพเขียน "หมา-นุษย์สันดานกา"

(9 ตค.) พระเทพวิสุทธิกวี เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย นำสมาชิกองค์กรพระพุทธศาสนา 9 องค์กร ประมาณ 50 คน ประกอบด้วยพระสงฆ์ สามเณร และประชาชน เดินทางมายังประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประชาชนไปยัง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี โดยข้อร้องเรียนในหนังสือระบุว่าในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเป็นพุทธศาสนิกชน

ตอบคำถามเรื่อง "หมา-นุษย์สันดานกา"

คำถาม: 'อยากให้อาจารย์แสดงว่าความคิดเรื่องภาพ "ภิกษุสันดานกา" ของนายอนุพงษ์ จันทร อ.คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ หน่อยครับ...เพราะบอกว่าเอามาจากพระไตรปิฏก...แต่ผมว่าพระไตรปิฏกมีเยอะทำมายไม่อ่านเรื่องอีกครับ.. ถ้าอ่านจริงแล้ว..นายอนุพงษ์ (ไม่ใช่ผบ.ทบ) คงไม่กล้าเขียนเพราะจะเป็นเหมือนพาลบัณฑิตและเทวทูตสูตรครับ'.. (น้ำบาดาล)

ภาพที่สิงคโปร์ไม่ใช่ "สันดานกา"

หลังจากที่องค์กรทางพระพุทธศาสนา 53 องค์กร กดดันให้มหาวิทยาลัยศิลปากรถอดถอนรางวัลและระงับการแสดงภาพภิกษุสันดานกา ของนายอนุพงษ์ จันทร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ชนะเลิศจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53 นั้น

แฉภาพภิกษุสันดานกา เคยจัดแสดงที่สิงคโปร์

ความคืบหน้ากระแสต่อต้านภาพ “ภิกษุสันดานกา” ขององค์กรทางพระพุทธศาสนา 53 องค์กร ที่เรียก ร้องให้มีการระงับการแสดงภาพ และถอดถอนรางวัลจากผู้วาดภาพ ทั้งจะมีการยื่นฟ้องต่อศาลอาญา โดยอ้างว่าผู้วาดภาพ และคณะกรรมการที่ตัดสินภาพ เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 206 ของประมวลกฎหมายอาญา ที่มีโทษถึงขั้นจำคุกนั้น

คาดไม่จัดแสดงภาพเจ้าปัญหา "หมา-นุษย์สันดานกา"

แนวโน้มภาพภิกษุสันดานกา อาจได้ข้อยุติในสัปดาห์หน้า หลังม.ศิลปากร เรียกคณะกรรมการตัดสิน ภาพ หารือด่วน รองฯ ญาณวิทย์ เผยมีแนวโน้มไม่นำภาพจัดแสดงต่อสาธารณชน ชี้ภาพเจ้าปัญหาเคยให้พระชั้นผู้ใหญ่ดูแล้วก็เห็นด้วยกับศิลปินที่ต้องการสะท้อนความจริงในสังคมปัจจุบัน ส่วนประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ ระบุ ไม่กังวลถ้าจะถูกฟ้อง ถ้าจะยุติภาพก็ไม่ว่าอะไร แต่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่ด้วย แจงขั้นตอนตัดสินภาพถูกกำหนดไว้ถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้ว

บุก ศธ. ร้องระงับแสดงภาพ “หมา-นุษย์สันดานกา"

 

เครือข่ายชาวพุทธ พระภิกษุ-ฆารวาส บุก ศธ. ร้อง "วิจิตร" สั่งระงับการจัดแสดงภาพ "ภิกษุสันดานกา" -"ภิกษุสันดานหมา" แจ้งความอธิการบดี ม.ศิลปากร พร้อมผู้เกี่ยวข้อง-เจ้าของภาพ รวม 19 ราย หมิ่นศาสนา ด้านผู้บริหาร ม.ศิลปากร ยืนยันจัดแสดงภาพ ไม่ถอดรางวัล ชี้หากถูกฟ้องร้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล

"พระพยอม-เสฐียรพงษ์" ชี้"ภิกษุสันดานกา"ไม่ลบหลู่พระสงฆ์

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายอนุพงษ์ จันทร เจ้าของภาพวาด "ภิกษุสันดานกา" และ "หมา-มนุษย์" เปิดเผยกรณีกลุ่มตัวแทนสมัชชาชาวพุทธแห่งชาติ ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสร้องเรียนภาพวาดหมา-มนุษย์ ว่าลบหลู่ศาสนาพุทธและดูจะรุนแรงกว่าภาพภิกษุสันดานกาว่า ภาพ หมา-มนุษย์ วาดมากว่า 5 ปี และตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนร่วมกับภาพของศิลปินที่เข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2550

ประท้วงภาพ "หมา-นุษย์สันดานกา"

หลังจากที่ตัวแทนสมัชชาชาวพุทธแห่งชาติทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้ออกมาเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรระงับการจัดแสดงและถอดรางวัลภาพ “ภิกษุสันดานกา” ของ นายอนุพงษ์ จันทร ที่ชนะเลิศการประกวดผลงานศิลป กรรมแห่งชาติครั้งที่ 53

เพราะดูเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามพระสงฆ์ไทย แต่ทาง ม.ศิลปากรก็ยังยืนยันจะจัดแสดงต่อไปนั้น เมื่อวันที่ 1 ต.ค. นายเสถียร วิพรมหา ประธานชมรมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยพิทักษ์ชาติ ศาสนา กษัตริย์ เปิดเผยว่า

"ศิลปากร" ยันไม่หยุดแสดงภาพ "ภิกษุสันดานกา" - รีบเอาพลาสติกครอบกลัวถูกทำลาย

จาก กรณีสมัชชาชาวพุทธแห่งชาติ เรียกร้องให้ ม.ศิลปากรระงับการแสดงภาพ "ภิกษุสันดานกา" ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53 โดยอ้างว่าเข้าข่ายหมิ่นสงฆ์นั้น เมื่อวันที่ 28 ก.ย. สำนักงานอธิการบดี ม.ศิลปากร ตลิ่งชัน กทม. มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53

เตรียมนำเรื่อง 'ภิกษุสันดานกา' เข้ามหาเถรฯ

พระ มหาดร.โชว์ ทัสสนีโย รองผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า การที่องค์กรชาวพุทธออกมาเรียกร้องให้ม.ศิลปากรระงับการแสดงภาพ "ภิกษุสันดานกา" ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53 ซึ่งเข้าข่ายหมิ่นสงฆ์นั้น ไม่ได้ต้องการให้ยกเลิกการจัดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ เพียงแต่ต้องการให้ยกเลิกรางวัลเหรียญทอง และการจัดแสดงภาพ "ภิกษุสันดานกา" ของ นายอนุพงษ์ จันทร

"อนุพงษ์" โต้หมิ่นพุทธ! วาดภิกษุสันดานกา "ดร.วิจิตร" จี้ขอคำตอบจาก ม.ศิลปากร

"อนุพงษ์ จันทร" ศิลปินเจ้าของภาพ "ภิกษุสันดานกา" ยันไม่มีเจตนาลบหลู่ศาสนา ระบุเป็นงานศิลปะเชิงพุทธ มุ่งสะท้อนเรื่องบาปบุญคุณโทษ วิจารณ์มารศาสนาแอบแฝงมากับผ้าเหลือง ยันจะไม่ปลดภาพออกจะเปิดแสดงต่อไป รมว.วัฒนธรรม "ไขศรี ศรีอรุณ" ยื่นหนังสือติงม.ศิลปากรแล้ว ขณะที่ประชาชนแห่ชมภาพ "ภิกษุสันดานกา" ตลอดวัน เผยยังมีอีกภาพผลงานผู้เขียนคนเดียวกัน "หมา-นุษย์" เป็นรูปสุนัขตัวผู้-ตัวเมีย มีมือ-เท้าเหมือนมนุษย์ ตัวผู้ห่มจีวร โดนอีกาหลายตัวจิก

สมัชชาชาวพุทธบุกประท้วง ม.ศิลปากร ระงับแสดงภาพ"ภิกษุสันดานกา" หมิ่นสงฆ์

สมัชชาชาวพุทธบุกประท้วง ม.ศิลปากร ระงับแสดงภาพ"ภิกษุสันดานกา"หมิ่นสงฆ์ ร้องอีกเว็บนอกลบหลู่-"พศ."เร่งกม.คุ้มครอง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) วังท่าพระ กลุ่มตัวแทนสมัชชาชาวพุทธแห่งชาติซึ่งมีทั้งพระสงฆ์และฆราวาสรวมประมาณ 100 รูป/คน นำโดย พระมหาโชว์ ทัสสนีโย รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และ นายเสถียร วิพรมา ประธานชมรมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยพิทักษ์ชาติ ศาสนา กษัตริย์ เข้ายื่นหนังสือถึงนายภราเดช พยัฆวิเชียร รักษาการอธิการบดี มศก. เพื่อเรียกร้องขอให้ระงับการจัดแสดงภาพ "ภิกษุสันดานกา" เพราะเป็นการดูหมิ่นและเหยียดหยามพระสงฆ์ไทย โดยมี นางสุพรรณี ฉายะบุตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ออกมารับหนังสือแทนนายภราเดช