"สมเด็จพระพุฒาจารย์" เป็นประธาน มอบโล่ "วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น"

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.เมือง จ.นครปฐม เผยว่า ในวันที่ 29 ม.ค.-1 ก.พ. 51 จะมีการประชุมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2551 ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2550 นั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการประชุมเจ้าอาวาส วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จะเข้ารับพัดพัฒนา ย่าม โล่ ในวันที่ 1 ก.พ.51 พร้อมกับได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาวัด จำนวน 100,000 บาท

นายนพรัตน์ กล่าวต่อว่า กำหนดการเริ่มขึ้นในวันอังคารที่ 29 ม.ค. 51 เวลา 13.00-14.30 น. ลงทะเบียน เวลา 14.30-16.30 น. ปฐมนิเทศ โดยพระเดชพระคุณพระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม วันพุธที่ 30 ม.ค. 51 เวลา 08.30-9.30 น. พิธีเปิดการประชุมและการบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายและการบริหารงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เวลา 09.30-11.00 น. บทบาทของเจ้าอาวาสกับการพัฒนาวัด โดย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เวลา 13.00-16.00 น. หลักการบริหารจัดการวัด โดยพระธรรมโกศาจารย์ วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 51 เวลา 8.30 – 16.30 น. ทัศนศึกษา วันศุกร์ที่ 1 ก.พ. 51 เวลา 08.30-10.00 น. การศึกษากับการพัฒนาวัด โดย นางบุญศรี พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เวลา 12.00-16.00 น. พิธีมอบพัด โล่ ย่าม และเกียรติบัตร โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสนี้จึงขอเชิญพระสังฆาธิการร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.024-414-539

ที่มา: 

ข่าวสด

ความคิดเห็น

จัดงานที่ไหนหรอครับ..........

ไม่เห็นแจ้งสถานที่จัดงานเลย...

คิดว่าใช้คำไม่ถูกต้องกับพระสงฆ์ที่ว่าเชิญพระสังฆาธิการเข้าร่วมพิธี ( น่าจะใช้คำว่าอาราธนา หรือ นิมนต์ )

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.