สำนักพุทธฯ โยกย้าย ผอ.พศจ. 21 เก้าอี้

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ลงนามคำสั่งย้ายข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 21 ราย ดังนี้

 1. นายชยพล พงษ์สีดา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ศรีสะเกษ เป็น ผอ.พศจ.อุบลราชธานี
 2. นายอาคม มีชัย ผอ.พศจ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.พศจ.ร้อยเอ็ด
 3. นายพงศ์ธนธร ศรีขาว ผอ.พศจ.มุกดาหาร เป็น ผอ.พศจ.ศรีสะเกษ
 4. นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศจ.เพชรบูรณ์ เป็น ผอ.พศจ.นครสวรรค์
 5. นายอุดม ศรีสุนนท์ ผอ.พศจ.ยโสธร เป็น ผอ.พศจ.ชัยภูมิ
 6. นายอภิชาต เริงฤทธิ์ ผอ.พศจ.ชัยภูมิ เป็น ผอ.พศจ.ยโสธร
 7. นายสมศักดิ์ เอี่ยมสวัสดิ์ ผอ.พศจ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.พศจ.ปราจีนบุรี
 8. นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผอ.พศจ.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.พศจ.นครพนม
 9. นายบันลือ จันทร์สวัสดิ์ ผอ.พศจ.พังงา เป็น ผอ.พศจ.ชุมพร
 10. นายวรเดช ช่างบุ ผอ.พศจ.ตราด เป็น ผอ.พศจ.พระนครศรีอยุธยา
 11. นางสมศรี จินะวงษ์ ผอ.พศจ.สมุทรสาคร เป็น ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม
 12. น.ส.สุภาพ สุปัญจนันท์ ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม เป็น ผอ.พศจ.สุโขทัย
 13. นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผอ.พศจ.อุทัยธานี เป็น ผอ.พศจ.อ่างทอง
 14. นายโยธิน งามลักษณ์ ผอ.พศจ.อ่างทอง เป็น ผอ.พศจ.อุทัยธานี
 15. นายมงคล ขัดผาบ ผอ.พศจ.สุโขทัย เป็น ผอ.พศจ.ลำปาง
 16. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.พศจ.ลำปาง เป็นผอ.พศจ.ตาก
 17. นายเฉลิมชัย ลิ้มสกุล ผอ.พศจ.ลพบุรี เป็น ผอ.พศจ.สิงห์บุรี
 18. นายวิชัย ไทยถาวร ผอ.พศจ.สระบุรี เป็น ผอ.พศจ.ลพบุรี
 19. นายเดช กองแก้ว ผอ.พศจ.สิงห์บุรี เป็น ผอ.พศจ.ชัยนาท
 20. นายสมบัติ คุ้มชนะ ผอ.พศจ.ชัยนาท เป็น ผอ.พศจ.สระบุรี และ
 21. นายมรกต เทพอ่อน ผอ.พศจ.สกลนคร เป็น ผอ.พศจ.มุกดาหาร

โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา: 

ข่าวสด

ความคิดเห็น

สาธุ.....สาธุ

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
 • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.