จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ปี 2552

จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ประจำปี 2552

ชั้น หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก ภาค 8 -9 หนตะวันออก ภาค 10-11-12 หนใต้  
ตั้งใหม่ 206 214 234 284 60 รูป
เลื่อนชั้น 182 186 220 239 36 รูป
ประทวน - 9 - - 3 รูป
รวม 388 409 454 523 99 รูป

 

รวมตั้งใหม่ 998 รูป
รวมเลื่อนสมณศักดิ์ 863 รูป
ประทวนสมณศักดิ์ 12 รูป
รวมทั้งสิ้น 1,873 รูป

ข้อมูลส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร 02 411 4546

ความคิดเห็น

Member since:
12 January 2008
Last activity:
13 ชั่วโมง 48 วินาที

แล้วปีนี้ละครับ อยากทราบว่าจะคลอดออกมาวันไหนครับสำหรับพระสังฆาธิการขอรับพระราชทานสมณศักดิ์ ประจำปี 2553 ครับผม