ประกาศสอบนักธรรมตรีทั่วประเทศ 20-23 ต.ค.นี้

พระพจนารถ ปภาโส วัดราชบพิธฯ ในฐานะเลขานุการฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เปิดเผยว่า การสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2550 เป็นมหามงคลสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา มีชายไทยอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณรเพื่อเรียนพระธรรมวินัยตลอดพรรษากาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 108,018 รูป ขณะที่ มหาเถรสมาคม มีมติให้สำนักงานแม่กองธรรมฯ จัดการสอบวัดความรู้ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ระดับนักธรรมชั้นตรี ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกัน ทั่วประเทศ เวลาระหว่าง 13.00-16.00 น. ตามกำหนด ดังนี้ วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. สอบวิชาเรียงความแก้ กระทู้ธรรม วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. สอบวิชาธรรม วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. สอบวิชาพุทธ วันอังคารที่ 23 ต.ค. สอบวิชาวินัย ทั้งนี้ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมฯ ให้นโยบายว่า ปีการศึกษานี้ เป็นปีมหามงคลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา ควรที่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบทุกรูป จักได้ตั้งจิตอธิษฐานทำการสอบด้วยจิตที่บริสุทธิ์สมภูมิความรู้ที่ตนได้ตั้งใจเรียนมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระพจนารถกล่าวต่อว่า สำนักงานแม่กองธรรมฯ ได้จัดสนามสอบธรรมสนามหลวงทั่วประเทศ 981 สนามสอบ แบ่งเป็น กทม. 33 สนาม ต่างจังหวัด 948 สนาม สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานแม่กองธรรมฯ โทร. 0-2280-7682, 0-2629- 0961, 0-2629-0962 ต่อ 116,117 โทรสาร 0-2629-0963 http://www.gongtham.org/

ที่มา: 

ไทยรัฐ

ความคิดเห็น

ไม่เห็นผลสอบเลยครับ

ผมว่าการสอบนักธรรมนั้นมันไม่ไช่เรื่องที่ทำเล่น เพราะการสอบสมามหลวนั้นไม่ไช่ว่าสอบง่ายๆ ท่างั้นขอไห้นักธรรมตรีทั้งหลายตั้งใจเรียนนะ จบ......จาก สามเณร jee

ทำไมไม่ประกาศผลสอบ

ช่วยบอกหน่อยครับผม ของคุณ

ออกข้อสอบในเน้อที่เรียนด้วยนะค่ะ บางข้อยัง งง เลยว่ามีด้วยเลย สอบเสร็จค่อยถามอาจารย์ดูอีกที

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ได้ป.ธ.7แล้วอะ เราก็เปนเณรได้ ป.ธ.6 เองอะเราตกป.ธ.73ปีแล้วอะทำไงดีอะ

ขอให้สนามหลวง ออกข้อสอบให้สมภูมิคับ

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.