ปรับแนวข้อสอบนักธรรม เน้นความเข้าใจ

พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมว่า

ในสภาพปัจจุบันการเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ไม่เหมือนในอดีต พระภิกษุ-สามเณรไม่มีแรงจูงใจ เพราะไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำอะไร ขณะที่ครูสอนพระปริยัติธรรมบางรูปก็ไม่ได้สอนจริงจัง ด้วยเหตุที่สังคมปัจจุบันพระสงฆ์มีงานทางสังคมมากขึ้น จึงมีเวลาสอนน้อยลง ดังนั้นต้องอาศัยจิตสำนึก ต้องสำนึกว่าเป็นหน้าที่ ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลเสียทั้งต่อคณะสงฆ์ และศาสนาพุทธ เพราะเมื่อมีการเรียนการสอนที่ไม่จริงจังพระก็จะมีความรู้ไม่จริง เวลาเทศน์สอนคน พระภิกษุจะเทศน์ตามความเข้าใจของตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้ห่างจากคำสอนตามพระพุทธศาสนา เกิดคำถามว่าสัจธรรมในพระพุทธศาสนาจะสืบต่อไปได้อย่างไร จึงอยากให้นึกถึงโทษในเรื่องนี้ และต้องช่วยกันให้การสอนพระปริยัติธรรมดีขึ้น ให้การสอบวัดความรู้มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันนี้กองธรรมสนามหลวงมีการลดจำนวนสนามสอบนักธรรมลง โดยเฉพาะนักธรรมชั้นโทและเอก เพื่อต้องการให้มีคุณภาพและง่ายต่อการควบคุม เนื่องจากผู้ที่เรียนนักธรรมชั้นโท และเอก คือ ผู้ที่จะมาเป็นศาสนทายาทในอนาคต

นอกจากนี้ ต่อไปในการออกข้อสอบจะเน้นให้ออกข้อสอบเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องพระธรรมวินัยมากขึ้น ลดข้อสอบแนวท่องจำลง ซึ่งได้บอกให้ฝ่ายวิชาการ กองธรรมสนามหลวง ไปดำเนินการแล้ว "ครูพระปริยัติธรรมจะต้องสอนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งต้องสามารถให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย" พระพรหมมุนีกล่าว

ที่มา: 

ข่าวสด

ความคิดเห็น

อยากได้ผู้ที่มีความสามารถรู้จักวิเคราะห์หลักการเรียนการสอน และการตอบปัญหาของนักเรียนโดยยึดหลักความเข้าใจในหลักธรรม และพระวินัยอย่างแท้จริง ไม่ใช่เอาหลักความพอใจของตัวเองมาตรวจข้อสอบ
ให้รู้จักใช้วิจารณญาณในการทำงานกันบ้าง แต่สำหรับแผนกบาลีเขาทำงานกันได้ดีพอสมควร

กระผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อส่วนการศึกษาว่า" แนวทางการสอนที่กล่าวมาดีที่สุดแล้วครับเพราะจะทำให้การเรียนมีความกระชับเน้นความสนใจของผู้สอนและผู้เรียนมากขึ้น แต่ขอให้เน้นทุกระดับไม่เน้นเฉพาะระดับนักธรรมโท-เอก น่าจะเน้นทุกระดับครับ

สาธุ เห็นด้วยครับการสอบแบบท่องจำไม่มีค่า แต่การนำมาปฏิบัติสิมีค่ายิ่ง

กรรมการ คุมสอบ ใส่ร้ายผู้สอบ ว่าโกงข้อสอบกระทู้ ครับ

ผมสอบนักธรรมเอก มา๓ปีครับ แต่ตอบตามความเข้าใจและไม่นอกประเด็น แต่ตกครับเพราะกรรมการท่ตรวจยึดเอาแบบจากเฉลยมากเกินไป อยากให้มีการอบรมกรรมการก่อนตรวจสนามหลวงครับ ผมก็เลยไม่ได้สอบ ป.ธ.๗ เลยครับ ขอบคุณครับ

ผมก็สอนนักธรรมครับ
แต่เป็นฆราวาสครับตอบแทนคุณพระศาสนาที่ผมได้บวชเรียนมาทุกวันนี้ทำงานด้านศาสนาอยู่ด้วยครับ

Member since:
12 January 2008
Last activity:
19 สัปดาห์ 2 วัน

ขออนุโมทนาสมธุ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ  ขอสนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.