ค่ายวัยใส (ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร.)

http://www.kaiwaisai.com/

ค่ายฝึกอบรมธรรมะ รวมข้อมูลโครงงานคุณธรรม ภาพกิจกรรมจากโรงเรียนต่างๆ

ความคิดเห็น

การได้ฝึกอบรมกะพระอาจานได้ข้อคิดหรายอย่าง
แล้วได้เข้าร่วมกิจกรรมทีแรกคิดว่าจาน่าเบื่อแต่คิดผิดกับสนุกมากค่ะได้สวดมนได้รู้จักการไหว้การลุกแบบต่างๆ
แล้วชอบเพลงแพร่เมตตาของพระอาจานมากค่ะ
....ขอมอบความรักของฉันแด่ทุกสิ่งพันในโลกนี้
พ่อแม่คุณครูผูกมิตรไมตรี
สัพสัตว์และเทพพญาดา
....ขอมอบความรักแก่แผ่นดินต้นไม้ลำทานท้องฟ้า
ให้อยูร่วมกันให้สุขพึ่งพา
ขอแผ่เมตตา
สิ้นทุกสุขเทอญ
แลละชอบเพลงชามะนาวแดงมากค่ะ
สุดท้านนี้ก้อขอให้พระอาจานทุกรูปมีแต่ความสุขค่ะ
จ.ศิษต์พระพุทธบุตร

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.