"มจร.แพร่" จัดเทศน์มหาชาติ

พระมหาสิมรัตน์ สิริธมฺโม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ร่วมกับวัดพนมขวัญและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ มี กำหนดจัดให้มีการฟังเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นประเพณีทำบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องในงานตั้งธรรมหลวงฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหา ราช ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2551 ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ สำหรับประเพณีการทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีมาแต่โบราณ ว่าด้วยพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติ เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ 1,000 คาถา จบในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ เช่น จะได้เกิดมาในศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรย์ ซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคต

โดยการตั้งธรรมหลวง หรือเทศน์มหาชาติมี 2 พิธี คือ การเทศน์ตามประเพณีประจำปีชาวบ้านร่วมกันบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และพิธีการเทศน์จัดแบบสืบชะตาอายุตามจักรราศีปีเกิดของเจ้าศรัทธาผู้รับกัณฑ์เทศน์ รวมกัณฑ์เทศน์ด้วยกันเพราะเป็นกัณฑ์ชัยมงคล ที่พระเวสสันดรนิวัติสู่พระนคร ฝนโบกขรพรรษตกลงมาเป็นรัตนะต่างๆ ฉะนั้น จึงเป็นเจ้าคณะศรัทธามารวมกันก็ได้จัดเป็นบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่

ที่มา: 

ข่าวสด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.