เปิด "มุมหนังสือคุณธรรม" "เด็ก-เยาวชน" มีหลักธรรมนำชีวิต

การกล่อมเกลาจิตใจให้เด็กรุ่นใหม่หันมาสนใจคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องยาก หากใช้วิธีการ เก่าๆ พระเทศน์ เด็กก็จะเบื่อ ไม่อยากที่จะเรียนรู้อะไร อีกเลย แต่ถ้าสนุก มีสิ่งจูงใจ ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เด็กจะเกิดความตื่นตาตื่นใจอยากที่จะเรียน รู้มากขึ้น

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) จึงหาแนวทางกระตุ้นให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ ตื่นตัวให้เด็กหันมาสนใจคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการจัดมุมหนังสือคุณธรรม

ในภาวะที่สังคมอ่อนแอ น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า รูปแบบของมุมหนังสือคุณธรรม ทางศูนย์คุณธรรม ได้จัดหนังสือ และสื่อต่างๆ ไว้จำนวน 61 รายการ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือส่งเสริมคุณธรรม เช่น หนังสือจิตอาสา หนังสือขยะสร้างคน สร้างชาติ หนังสือรายงานการวิจัย การหาตัวชี้วัดชุมชนปลอดอบายมุขอย่างยั่งยืน หนังสือห้องสมุดรักการอ่าน หนังสือละครคุณธรรม เป็นต้น

"เราได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจการทำความดี โดยได้จัดทำวีซีดีและเกม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 100 เรื่องไว้ให้ศึกษา อาทิ ละครส่งเสริมคุณธรรม เรื่องรอยเท้า เกมซุปเปอร์ดี ประหยัดพลังงานกู้โลก การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชุด รู้อิโหน่ อิเหน่ 2550 กิจกรรมสร้างสรรค์คุณธรรมเยาวชน ซึ่งแต่ละเรื่องที่ศูนย์คุณธรรมจัดทำขึ้น จะเน้นความน่าสนใจเพื่อให้ผู้ชมคิดอยากที่จะทำความดีเหมือนกับสื่อที่ตนเองได้ชม" ผอ.ศูนย์คุณธรรม เล่าอย่างตั้งใจ

สำหรับรายละเอียด มุมหนังสือคุณธรรม จะบรรจุความรู้ด้านคุณธรรมไว้มากมาย โดยเฉพาะหนังสือคุณธรรม เรื่องขยะสร้างคน สร้างชาติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมควบคู่กับธรรมะต่างๆ ทำให้ผู้อ่านได้เห็นคุณค่าของขยะในการสร้างคนให้สามารถมีอาชีพที่สุจริต ส่งผลให้ประเทศชาติมีประชากรที่ดี และลดปริมาณขยะในประเทศด้วย ส่วนเกมซุปเปอร์ดี ประหยัดพลังงานกู้โลก จะเป็นเกมที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการลดการใช้พลังงาน โดยผู้เล่นต้องหาวิธีการลดพลังงานทุกอย่าง ก่อนที่โลกจะถูกทำลายด้วยน้ำมือของเราเอง ซึ่งเกมจะสอนให้เรารู้จักความพอเพียง ความรับผิดชอบ ความเมตตา ต่อเพื่อนมนุษย์

มุมหนังสือคุณธรรม ยังจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เด็กได้ศึกษาคุณธรรม จริยธรรมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดูละครคุณธรรม เล่นเกม หรือแม้กระทั่งฟังเพลงธรรมะ อย่างไรก็ตาม ถ้าสถาบันไหนสนใจมุมหนังสือดังกล่าว สามารถติดต่อมายังศูนย์คุณธรรมได้โดยตรง

ด้าน พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด สะท้อนมุมมองของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมุมหนังสือคุณธรรม ว่า เป็นเรื่องดี ที่ศูนย์คุณธรรม เห็นความสำคัญของการจัดมุมหนังสือคุณธรรม ตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่งไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนเขาทำกันมากนัก เพราะมองว่า หนังสือที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องน่าเบื่อ อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่า ศูนย์คุณธรรมต้องขยายเครือข่าย ให้มากกว่านี้จะเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ครูอาจารย์ที่กำลังหาข้อมูล หรือวิธีการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เด็ก ซึ่งกองทัพบก พร้อมสนับสนุนให้ลูกหลานทหารได้เรียนรู้มุมหนังสือคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตมาเป็นคนดีของสังคม

มุมหนังสือคุณธรรม เป็นแนวทางใหม่ที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้หลักธรรมของศาสนา ในการ นำไปต่อยอดให้คนได้นำไปเป็นแนวทางดำ เนินชีวิต ซึ่งทุกวันนี้ เด็กและเยาวชนกำลังขาดเป็นอย่างมาก มีตัวอย่างให้เห็นรายวัน เช่น เด็ก กระโดดตึกฆ่าตัวตาย เพียงแค่แฟนทิ้ง หรือเกรดตก ทั้งที่จริงแล้วถ้าเด็กรู้วิธีการนำหลักธรรมมาปรับใช้กับชีวิตจะทำให้เขาสามารถแก้ปัญหาได้มากกว่าการฆ่าตัวตาย

ที่มา: 

ข่าวสด

ความคิดเห็น

ดีมั๊กมากค่ะ (:ชอบบบบบบบบบ ><
อยากให้มีอย่างนี้เยอะๆเลยค่ะ

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.