วัดป่ามณีกาญจน์หล่อพระประธาน

วัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี แจ้งว่า ทางวัดป่ามณีกาญจน์จะจัดทำบุญพิธีเททองหล่อองค์พระประธานเพื่อประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดป่ามณีกาญจน์ โดย พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ จึงได้จัดให้มีการสร้างองค์พระประธานรูปแบบสุโขทัยปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง 3 เมตร เพื่อเป็นพุทธานุสติยึดเหนี่ยวจิตใจให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสงบร่มเย็น โดยจะประดิษฐานไว้ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ซึ่งเป็นศาลาปฏิบัติธรรมที่กำลังก่อสร้างขึ้นหลังใหม่ ภายในวัดป่ามณีกาญจน์ ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2551 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 เวลา 19.30 น. คณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์เวลา 20.00 น. องค์ประธานสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2551 เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ เวลา 10.00 น. องค์ประธานสงฆ์เททองหล่อพระประธานคณะสงฆ์สวดชยันโตฯ เวลา 11.00 น. ร่วมทอดผ้าป่าสร้างพระประธาน เป็นอันเสร็จพิธี สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระประธานสามารถร่วมบุญ โดยตรงได้ที่วัดป่ามณีกาญจน์ 67/3 หมู่ 3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2449-2234

ที่มา: 

ข่าวสด

ความคิดเห็น

อนุโมทนา

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.