ทุ่ม 1,900 ล้านพัฒนา มมร. ศาลายา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุ่ม 1,900 ล้านพัฒนา มมร.ศาลายา เพื่อรองรับนักศึกษาที่จะมีเพิ่มขึ้น เล็งนำพระไตรปิฎกจากทั่วโลก มาประดิษฐานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนศึกษา

พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่า ขณะนี้ มมร. กำลังดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอาคารสถานที่ต่างๆ อาทิ หอประชุมขนาดใหญ่ หอพักนักศึกษา รวมถึงเจดีย์พิพิธภัณฑ์วิชาการ ภปร. เพื่อรองรับนักศึกษาที่จะมีเพิ่มขึ้น รวมทั้งในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 มมร.ได้จัดโครงการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มาเรียนฟรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งขณะนี้ได้รับนักศึกษาจากโครงการดังกล่าวเข้ามาศึกษาแล้ว

นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มมร. กล่าวว่า ในปี 2555 ทาง มมร. วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม จะพร้อมเปิดรับนักศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างดำเนินการคืบหน้าไปมากแล้วใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 1,900 ล้านบาท โดยมีการก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์วิชาการ ภปร. ซึ่งภายในจะมีการนำพระไตรปิฎกจากทั่วโลก มาประดิษฐานไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาด้วย

ที่มา: 
ไทยรัฐ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.