โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

ระดมพระสังฆาธิการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

พระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม ในฐานะโฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติให้อาตมาและพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา และกรรมการมหาเถรฯ เป็นคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพระสังฆาธิการโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาศีลธรรมและคุณธรรมให้สถานศึกษา