มูลนิธิมายา โคตมี

http://www.mayagotami.org/

มูลนิธิมายา โคตมี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการศึกษา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สิ่งจำเป็นอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้การอบรมจริยธรรม แก่เยาวชนไทย จากการดำริของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.